…i huvudsak med inriktning på story, intrig, struktur, karaktärsskildring och handling: