Jenny Bäfving

Jenny Bäfving, skrivlärare, lektör och författarcoach

 1. För dig som funderar på att ge ut boken själv

  av

  Om man är i Göteborgstrakten den 26:e mars så kan man lyssna på föredraget ”Självständig aktör eller outgiven loser” på Litteraturhuset, Heurlinsplats 1, i Lagerhuset. (Järntorget är närmsta kommunikationsknutpunkt.) Jag hittade ingen webplats att läsa mer på men det verkar vara en rad intressanta aktörer som deltar inklusive författare som gett ut sina böcker själva och som diskuterar vad det innebär, för- och nackdelar, i ett slags seminarium. En intressant afton för alla er som tröttnat på att harva runt med ert manus de vanliga vägarna. Börjar klockan 18.00. Efteråt blir det mingel under överinseende av DJ Nina Natri. Perfekt läge att utbyta erfarenheter med andra och att nätverka!

 2. Som ett rö för vinden

  av

  tangentbord

  Är man en ung oetablerad författare gör man bäst i att vara som en maskros hävdar några författare här. Alltså utnyttja alla de möjligheter som finns idag till egenutgivning och elektronisk publicering genom att producera sig på alla sätt man kan, så mycket man kan och på så sätt sprida sina verk som rön för vinden likt den utblommade maskrosen. Man får då helt enkelt hoppas på att något av dessa rön man blåser ut i världen faller i god jord, d v s på något sätt attraherar en stor läsekrets eller plockas upp av ett ”riktigt” förlag. Detta kan vara en smartare strategi än att ägna all tid och möda åt en enda roman som sedan förhoppningsvis ska antas av Det stora förlaget, men det finns förstås nackdelar också…

 3. En författares helvete

  av

  pen-paper

  Att vara författare  är inte vad det har varit. Små förlag poppar upp som dock förväntar sig att författaren själv gör en stor del av jobbet för att marknadsföra boken. Egenpublicerade författare får bygga upp en marknadsföringsstrategi via sociala medier och nätet. Det betyder att i ena stunden är du ett ensamt geni djupt försjunken i din text, varför inte i en stuga mitt inne i skogen.  Men om allt går väl måste du i den andra vika ut dig och vara pratsam på Facebook, Twitter, i tvsoffor och i din egna kanal på Youtube. Det schizofrena i detta och dilemmat med hur man får ihop rollen som blyg författare och utåtriktad säljare på samma gång avhandlas här.