Om man är i Göteborgstrakten den 26:e mars så kan man lyssna på föredraget ”Självständig aktör eller outgiven loser” på Litteraturhuset, Heurlinsplats 1, i Lagerhuset. (Järntorget är närmsta kommunikationsknutpunkt.) Jag hittade ingen webplats att läsa mer på men det verkar vara en rad intressanta aktörer som deltar inklusive författare som gett ut sina böcker själva och som diskuterar vad det innebär, för- och nackdelar, i ett slags seminarium. En intressant afton för alla er som tröttnat på att harva runt med ert manus de vanliga vägarna. Börjar klockan 18.00. Efteråt blir det mingel under överinseende av DJ Nina Natri. Perfekt läge att utbyta erfarenheter med andra och att nätverka!