Författartänk

Enligt den här artikeln kan man underlätta för skrivprocessen genom att lära sig att tänka som en författare. Läs och kolla om du gör det. Det inbegriper att sätta skrivandet före allt annat, avsätta tid för skrivandet även om familj och vänner får stryka på foten, dagdrömma. Studera de stora författarna, till exempel genom att helt enkelt skriva av deras texter som Henry Miller gjorde med Ernest Hemingways. Och  lär dig konsten att observera verkligheten omkring dig. (”Kanske en författares största styrka.”) Kort sagt det är de vanliga visdomsorden. ”Läs mycket” råder Stephen King. Det är nog det bästa.