Donna Tartt

…är att få leva sig in i någon annans liv, helst ett som är så olikt ditt eget som möjligt, säger författare Donna Tartt. Det är också hennes svar på intervjuarens oroade fråga om läsarna bara vill följa karaktärer som är så lika dem själva som möjligt? ”En bok av en kvinnlig författare med en kvinnlig huvudperson handlar ofta väldigt mycket om hennes kärleksliv. Är detta en ”spegling av våra föreställningar om vad som är viktigast i en kvinnas liv? ”Inte för Donna i alla fall, i två av hennes tre romaner, The secret history och nya The goldfinch, är hennes huvudkaraktär en ung man.