Jenny Bäfving

Jenny Bäfving, skrivlärare, lektör och författarcoach

 1. Född författare

  av

  författarfamilj

  Det bästa man kan göra om man vill bli författare är att ha en förälder som är författare… En rysk/amerikansk studie har nämligen visat att barn till författare skriver lite bättre historier baserat på variabler som originalitet och intrigutveckling vilket tydligen antas bevisa en visst genetisk påverkan. Men av alla nya författarskap och nya titlar de senaste åren kan man förvänta sig en uppväxande generation av ivriga miniförfattare som redan är på G med pennan (datorn) i högsta hugg. (På bilden Evelyn Waugh som skrev Brideshead revisited och hans familj där både en son och sondotter blev författare.)

 2. Poängen med att vara författare…

  av

  Donna Tartt

  …är att få leva sig in i någon annans liv, helst ett som är så olikt ditt eget som möjligt, säger författare Donna Tartt. Det är också hennes svar på intervjuarens oroade fråga om läsarna bara vill följa karaktärer som är så lika dem själva som möjligt? ”En bok av en kvinnlig författare med en kvinnlig huvudperson handlar ofta väldigt mycket om hennes kärleksliv. Är detta en ”spegling av våra föreställningar om vad som är viktigast i en kvinnas liv? ”Inte för Donna i alla fall, i två av hennes tre romaner, The secret history och nya The goldfinch, är hennes huvudkaraktär en ung man.