skrivråd

Åh vad jag gillar konkreta råd om att skriva och hela skrivprocessen – inte minst av hur man kan organisera sin vardag för att lyckas skriva en hel bok, eller ens en kortare novell. Logga ut och stäng av teve, dator och mobil. Sådant är tidskrävande och bryter upp tankegångarna, skapar faktiskt en oförmåga att kunna koncentrera sig i långa loppet. Man vinner tillbaka sitt liv. Sedan som sagt håller jag inte med om att pga av skrivandet ”meditativa karaktär” är deadlines av ondo och skapar stress. Tycker det är tvärtom, deadlines och andra ramar blir bränsle till kreativiteten och får fram resultat. Ett väldigt bra råd tycker jag är att berätta det du skriver högt för sig själv eller för någon annan om det hela riskerar att bli för krångligt eller om du fastnat. Förklara, redogör för sammanhang och turer i intrigen i huvudet eller för en vän under en lång promenad för att räta ut och se det hela tydligt inför dig själv. Och här upptäcker du också om det faktiskt är för krångligt eller inte hänger ihop.