skrivardagbok

För många är det här en lockande utmaning. Tanken på att skriva en bok utan att behöva slita med allting själv, tvingas isolera sig för att få lugn och ro och sedan genomgå den ganska krävande marknadsförings- och säljprocessen helt på egen hand gör att många nog fantiserar om att vara två, eller flera (så att säga.) Att ha en arbetskamrat, ett bollplank, någon att skapa med. Roslund & Hellström, Emma Wall och inte minst Lars Kepler är exempel på lyckade skrivarduos. Det kanske är bra att båda författare så att säga lyckats tidigare och har en klar, etablerad identitet som författare. Man behöver inte bevisa sig, man kan jobba hantverkmässigt och kompromissa. Man är trygg nog att kunna överge en (älsklings)idé som inte funkar och man är först och främst arbetskamrater och kollegor.

Några förslag om man funderar på att skriva en bok ihop

  • Börja med karaktärerna
  • Dela upp karaktärerna så att var och en har ”sina”, typ en tre – fyra var
  • Gör en grundläggande plan för handlingen som båda håller sig till
  • Enas om ett kortare treatment (sammanfattning) inför varje kapitel
  • Dela upp skrivandet så att man skriver varsitt kapitel
  • Försök att se till projektet bästa i första hand och var beredd att döda många darlings