Jenny Bäfving

Jenny Bäfving, skrivlärare, lektör och författarcoach

 1. Fantastiska bibliotek

  av

  codrington-library_2705755k

  strahov-abbey-prag_2705741k

  Många av dem uppförda under renässansen. Det är inte utan att man tänker på hur de liknar katedraler, med där man dyrkar vetenskap, kunskap och forskning istället för gud. Eller kunskap om gud… Överst The Codrington library vid All Souls College i Oxford, och Teologiska salen, Strahov Abbey i Prag. Titta på ännu fler här.

 2. Allt läsande är bra

  av

  läsande

  Det finns inte dåliga författare hävdar Neil Gaiman apropå ungas läsande, huvudsaken är att kidsen läser. Och han knyter därmed in på exakt samma resonemang som författaren Simona Ahrnstedt för här om vikten av hjälpa barnen hitta de där böckerna de gillar även om det är en typ av fantasy som aldrig skulle finnas på skolornas litteraturlistor. Förstör inte barns kärlek till böcker genom att tvinga dem läsa en viss typ av ”god” litteratur som de tycker är tråkig. Säger både Simona och Neil.

  “Well-meaning adults can easily destroy a child’s love of reading: stop them reading what they enjoy, or give them worthy-but-dull books that you like.// You’ll wind up with a generation convinced that reading is uncool and worse, unpleasant.” (Neil Gaiman)