Jenny Bäfving

Jenny Bäfving, skrivlärare, lektör och författarcoach

 1. Allt läsande är bra

  av

  läsande

  Det finns inte dåliga författare hävdar Neil Gaiman apropå ungas läsande, huvudsaken är att kidsen läser. Och han knyter därmed in på exakt samma resonemang som författaren Simona Ahrnstedt för här om vikten av hjälpa barnen hitta de där böckerna de gillar även om det är en typ av fantasy som aldrig skulle finnas på skolornas litteraturlistor. Förstör inte barns kärlek till böcker genom att tvinga dem läsa en viss typ av ”god” litteratur som de tycker är tråkig. Säger både Simona och Neil.

  “Well-meaning adults can easily destroy a child’s love of reading: stop them reading what they enjoy, or give them worthy-but-dull books that you like.// You’ll wind up with a generation convinced that reading is uncool and worse, unpleasant.” (Neil Gaiman)

 2. “Romantisk, mystiskt och pirrande underhållning.”

  av

  Och ödesdigert. Och tvetydigt. Eller “varför ska man klämma in så mycket budskap i deckarna?”.  Att gilla Maria Lang är en bra förutsättning när man skriver för veckotidningar – här handlar det om tätt berättade raka underhållningsstories, sinne för detaljerade och fänglande miljöer och pussliga intriger. Jag har lärt mig otroligt mycket av ML och det är bara så synd att hon är så bortglömd. (Förutom kanske i det svenska folkdjupet.) Men den typen av rafflande, enkla och pirriga, romantiska underhållningsberättelse kunde inte ha gjort sig så bra i den puritanska litterära Sverige på femtio – sjuttiotalet. Och trots det var ju  ML  litteraturvetare och böckerna är späckade med citat från Carl Jonas Love Almquist och Hjalmar Söderberg. Men hon smög in dem med den kommersiella författarens obönhörliga sinne för underhållning bland strypmördade vackra psykologistudenter och stilla skogstjärnar under augustimåne… Länk till intervju med henne här på SR Minnens hemsida.