Harlequin anordnar en tävling för romanceförfattare (join the sisterhood of romance) men den gäller anglosaxiska marknaden. Gå hit för detaljerad information inte bara om tävlingen utan för att få tips om hur man skriver fungerande romance.