chick-lit2

Debatten fortsätter om vad som är konstnärlig litteratur respektive genrelitteratur. Chansen är stor att du skriver genrelitteratur om:

– du skriver enligt en mall

– texten handlar mer om framåtrörelse än djuprörelse

– bokens syfte är att underhålla snarare än att ge underlag för analys och eftertanke

– din bok trycks i pocket!

– du ler på författatfotot…

Och förmodligen skriver du konstnärliga böcker om:

– du lägger ner möda på språk och det stilistiska hantverket

– din bok recensceras av manliga kritiker

– dina karaktärer genomgår stora förändringar under handlingens gång

– du är allvarlig på författarfotot…