on filmmaking

Har man problem med att utveckla handlingen – trots en helt fantastisk riktigt bra idé – så är det bästa man kan göra att lägga intrigutvecklingen åt sidan och istället fokusera på karaktärerna. Vilka är de, varför beter de sig som de gör, vad vill de? Varför vill de väldigt gärna göra vissa saker och väldigt lite andra? Vad driver dem? I synnerhet gäller detta antagonisten. Oftast är dennes illasinnade planer som sätter igång händelseförloppen, huvudpersonen har en mer reaktiv roll. Skriv en monolog ur din antagonists perspektiv för att utforska hens karaktär, vilja, motiv och önskningar.  Detta rekommenderar jag och även ärrade manusförfattaren och regissören Alexander Mackendrick i On Filmmaking för alla som sitter med en handling som fastnat och ett manus med utebliven konfliktupptrappning. Som många skrivarhandböcker i manus och filmförfattande finns i denna bok massor med användbarheten även för romanförfattare.