Den här lilla artikeln kastar ett nyanserande ljus över Jule Verne, som författaren ser som en teknikskeptisk, miljötänkande humanist, som förutsåg baksidan på tekniska landvinningar och vars idealland var Norge… Och staden av järn som jag kom ihåg var en sorts framtidsvision av Tyskland, ”Stahlstadt”, femtio år innan nazismen, en diktatur där den starkes rätt fick styra och där man främst sysslade med att tillverka kanoner. Detta i den lite okändare ”Begums 500 miljoner”.