En mycket ambivalent journalist försöker förmå sig att förstå varför Harlequin lyckas sälja en bok i sekunden världen över, eller vad det är. Vet inte om hon och Barbara C. kommit så bra överens.