tangentbord

Här kommer fler exempel på fallgropar man inte ska ramla ner i hämtade från Huffington post. Eller rättare sagt; vill du göra misstag under skrivandet så gör såhär:

– använd klichéer. Skribenten utnämner också bandet Bon Jovi till världen mest klichétyngda textskrivare. Vill du bli romanförfatterens motsvarighet till Bon Jovi så sväng ihop något stereotypt som du hämtat från miljoner andra böcker:

You got a nasty reputation/we’re in a sticky situation – it’s down to me and you/so tell me is it true… they say there ain’t nobody better/well now that we’re together/show me what you can do/you’re under the gun/out on the run/gonna set the night on fire.” (Text ur Under the gun.)

-strunta i att utveckla bikaraktärerna. Nyanserade och fördjupade bikaraktärer – som exempelvis antagonisterna -riskerar bara att förvirra läsaren. Låt det vara glasklart övertydligt vem läsaren ska hålla på och sympatisera med.

– strössla med svordomar för att göra karaktärerna mer trovärdiga och realistiska. Detta gäller i synnerhet om du skriver teve- eller filmmanus. (Kanske om du skriver teve- eller filmmanus på svenska alldeles speciellt.)