moriaty5008778_016_3068771b

Det har sagts många gånger förr här och på storydoktors.se/blogg men det viktigaste du kan göra för din berättelse är att utveckla en hindrande, antagonistisk kraft. Kort sagt – a  bad guy eller girl. Den eller det som utgör det största hotet, utmaningen eller faran för huvudpersonen. Det kan vara av inre karaktär eller yttre och ju mer tilltalande och förförisk du gör antagonisten desto svårare att handskas med och säga nej till. Skådespelaren som gestaltar Sherlock Holmes ärkefiende Moriarty förklarade att han ville skapa en antagonistisk figur som var ”funny, smart and a bloody good f****”. (Bilden ur teveserien Sherlock.)

Antagonisten är det som sätter en riktning och prägel på historien och som får huvudpersonen att utvecklas och agera. En aspekt på den antagonistiska kraften som det står om här tror jag är speciellt viktig om man skriver skräck, fantasy och sci-fi – ett visst mått av hemlighetsmakeri, gåtfullhet och det oförklarade som med Saurom i Sagan om ringen som aldrig ges en riktig definition eller form utan förblir höljd i mystik och mörker. ” (Sauron) remains invisible to the last: to the moment when the ring is finally cast into the fires of Mount Doom, and “black against the pall of cloud, there rose a huge shape of shadow, impenetrable, lightning-crowned, filling all the sky”.