romance cover

Trots att romance är den absolut största genren i USA är den fortfarande marginaliserad och betraktad över axeln hävdar denne skribent här. Och det beror på ren sexism! ”The typical excuse for that exclusion is genre, not gender.” Men genre och genus hänger ihop. Att romance är deklasserat i den litterära hierarkin beror på att den är ansedd som lättsinnig och oseriös – därför att kvinnor anses som lättsinniga och oseriösa och allmänt lägre stående skulle jag vilja påstå. Men det finns finlitteratur som är dålig och skriven efter en formula, precis som det finns underbart skriven romance som utforskar och förnyar mallen.