bannlysta böcker

De flesta manus jag läser i egenskap av lektör innehåller sexscener som en ganska ofrånkomlig del av en längre historia (i synnerhet om det handlar om en modern relationsroman.) Erotisk fiction börjar bli stort som genre. Men att skriva om sex har inte alltid varit så okontroversiellt som idag, och här kan man snabbt allmänbilda sig lite om den erotiska litteraturens ibland bannlysta historia. Att Erica Jong fick dödshot när Rädd för att flyga gavs ut 1973 visar kanske att hon bröt en del barriärer.