penna

Det här skrivtipset hämtade jag hos brittiske skräckförfattaren Adam Neville. Adams bästa råd för att bli en bra författare handlar inte så mycket om att skriva som att läsa, om att odla sin inre läsare. Känns som att han är inne på vad Stephen King påpekat om behovet av två olika sorts skrivprocesser; en första, ohämmat förtjust där man inte låter något hindra alla infall, utvikningar och ljuvliga formuleringar. Och en andra mer kritisk, granskande redigeringsfas där man går loss med rödpennan och sågar sig själv obarmhärtigt. Den inre läsaren odlas genom i första hand läsa böcker men också genom att ta till sig en välformulerad mentors (skriver Adam) goda råd, kanske i form av en lektör eller författarcoach (min kommentar), och genom att läsa bra kritik, som i Paris review eller London Review of books eller varför inte Svenska Dagbladets kultursidor. Det finns inga genvägar om man vill skriva bättre, och detta lätt schizofrena förhållningssätt mellan ohämmad, inspirerad och självförälskad författare, och kritisk och prövande läsare som ständigt tar sig för pannan hävdar A N är det som sakta men säkert ändå drivit honom framåt. ”In my early drafts my inner reader does ask me to rewrite nearly every sentence, rearrange every paragraph, and cut sentences the writer in me thought were good.”