genrefiktion

För alla som undrar vad de skriver, eller vill skriva, görs här en faktiskt riktigt smart definition av vad som skiljer finlitteraturen från genrelitteraturen:

– fin- eller som det heter här den litterära litteraturen präglas av en rörelse mot verkligheten. Med dess hjälp engagerar vi oss i verkligheten, utforskar och fördjupar vår förståelse av den.

– genrelitteraturen tar oss bort från verkligheten och handlar om eskapism och underhållning. Underhållning är ett nyckelord i sammanhanget.

Men det finns bra och dåliga böcker/författare på båda sidor av skranket vare sig man väljer att koppla bort verkligheten eller konfronteras med den. Vad man väljer kanske har att göra snarare med vilket behov man har i stunden.