gamla böcker

Det är ack så lätt att falla i fällan. Man tar till pennan/tangentbordet i en storm av inspiration övertygad om att man ska skriva en blivande bestseller. Efter en genomläsning inser man att man i princip bara fått ner saker som någon annan redan skrivit. Originaliteten lyser med sin frånvaro. Här är några typiska litterära klichéer som du ska undvika inom olika genrer. Av alla genrer verkar det som att romance är den med flest standardiserade grepp eller karaktärer med återkommande egenskaper. Eller kanske kan man se det som att mallen, urberättelsen, är som mest definierad i just romance. Vilket borde göra det lättare att skriva en typisk romance men svårare att vara originell och variera sig kanske.