AIDS  finns ju  i högsta grad fortfarande och drabbar Afrika och Asien värst, och mest utsatta är som vanligt den kvinnliga befolkningen. Ett skäl till det är kvinnor har sämre ekonomiska förutsättningar, till exempel för att skaffa mediciner åt sig och sina barn. Mavis Munga (se bilden) är en sådan kvinna som själv har Hiv och vars fem barn alla har Hiv… Eftersom hon som änka är mer eller mindre rättslös (när hon inte ville gifta sig med sin makes bror slängde han ut henne och tog all deras mark, huset och djuren) är hennes förutsättningar extra dåliga. Barnen skulle behöva äta bromsmedicin men eftersom de är så fattiga så är barnen undernärda och skulle inte klara medicinens bieffekter. Action Aid arbetar för att genom att informera kvinnor som Mavis om de rättigheter de faktiskt har, som att ingen har rätt att ta deras mark. Genom att stödja Action Aid  i deras arbete mot AIDS/Hiv kan du alltså långsiktigt vara med och förhindra att flera kvinnor hamnar i samma situation som Mavis och miljontals som hon.