Som jag skrivit förut på denna blogg  gillar jag ju böcker med en stark röd tråd, “a strong narrative”, en stark story. Men genrelitteratur – skräck, deckare, romance, sci-fiction, fantasy – som ju ofta har sin styrka i att vara just storybaserad har också haft sämre rykte än traditionell fiction. Den sistnämnda anses bättre skriven, ha högre kvalitet, vara riktig litteratur. Men du (som läser denna blogg) och jag vet ju att det inte behöver vara så.  Med andra ord kan genre-  eller underhållningsböcker både innehålla den tekniskt drivna berättelsen och fungera som fullgod litteratur, det tycker också Neil Gaiman som editerat en ny novellantalogi. Med andra ord “literary and story-driven fiction don’t have to be mutually exclusive. //Good writing? Of course. Story? Why else bother writing, or reading?”