Fler och fler kvinnor skriver om sex, eller skriver erotiska böcker (”Vill du att jag ska binda dig? frågade han hest, ”litar du på mig?”) och många av dem hittar en väg till publicering just tack vare det nya publicistiska landskapet, med e-böcker som läsare kan ladda ner till sin läsplatta (och där ingen ser vad man är så fördjupad i…) som MIXförlag som ger ut e-böcker och att det blir vanligare att ge ut på eget förlag. Tabun runt det här börjar försvinna även om Victoria Blisse, som både är kristen och skriver erotik erkänner att det var svårt att hantera att hennes församlingspastor kanske visste om vad hon gjorde som hobby; ”Had he read one of my threesome stories, the one about spanking or vampires??”