bokträd

Inträngande artikel om läsandets och böckernas betydelse innanför fängelsemurarna. När kroppen är bakom lås och bok kan behovet av andlig näring, kunskap, berättelser och inre resor vara större än någonsin. Och kanske är det första gången i livet man får tillfället att sjunka in i böckernas värld överhuvudtaget. Dödsdömde och sedemera frikände Damien Echols skriver till exempel i sin bok Life after death om alla böcker han läste under sina arton år på death row och hur de hjälpte honom att överleva. Eller som internen Tommy uttrycker saken: ”Man får ett lugn i sig när man läser. Man varvar ner. Det är bra att kunna använda det lugnet.”