william_shakespeare

Om man vill må bättre psykiskt och dessutom känna sig intelligent, stimulerad och engagerad ska man läsa klassisk litteratur, som Shakespeare eller poesi. Det är mer krävande än en deckare men det är tillfredställande på ett annat, djupare sätt om man får tro den här forskningen. Under läsningen måste hjärnan jobba hårdare och går in i ett mer intensivt arbete för att tolka och förstå. Genre- och lättsmält underhållningslitteratur som följer en förväntad mall och i huvudsak ska läsas för underhållnings skull kräver inte lika mycket i form av medskapande och har inte samma ”hjärnboostande” effekt heller. Detta hjärnboostande och de djupare reflektioner och tankearbete som Shakespeare med flera å andra sidan belönar oss med gör att det är mer terapeutiskt att läsa den här typen av litteratur till och med än att läsa självhjälpsböcker. Så det är bara att lägga undan livscoacherna och Dr Phil och plocka fram T. S Elliott  och Tolstoy istället.