alice i underlandet

Just nu cirkulerar det ju ett forskningsrön som går ut på att människor generellt skyr några minuters tystnad och stillhet så mycket att de hellre får elchocker – snabba och lätta men ändå. Hellre än att behöva sitta tysta, stilla  och utan att göra något så väljer man stimulans även om det är av den smärtsammare sorten… Men utan stunder av overksamhet, passivitet och inaktivitet blir det inga böckerna skrivna. När Lewis Carroll gled fram i en båt på kanalen skapades idén om Alice som föll ner i ett hål i jorden… Exemplen på hur idéer föds just i mellanrummen och när vi inte gör något speciellt är ganska många. Kreativitet är inte det samma som att vara en duracellkanin, tvärtom.