Denne tursamme engelske journalist får betalt för att varje vecka läsa om en gammal Stephen Kingbok och skriva om den, en i taget i kronologisk ordning från debuten Carrie, utgiven 1974. På vägen kommer han att analysera inte bara boken, utan lite om hur den kom till som att Carrie skrevs av en utblottad King som bodde i en husvagn och jobbade halvtid på ett tvätteri… och också om vissa typiska teman och återkommanden stilistiska grepp som han lägger märke till under läsningen. (Som användandet av inre monolog i kursiv stil insprängt i den löpande handlingen.) Nästa gång blir det Salem´s Lot!