Den här verkar bra, om man gillar Downdown Abbey (eftersom den utspelar sig på en nordengelsk herrgård i början på förra seklet), intresserar sig för engelskt samhällsliv under den edwardianska eran alltså innan första världskriget, och värdesätter en god spökhistoria. Om jag förstått rätt så är The uninvited guests av Sadie Jones en kombination av alla tre.