Otroligt lång och härligt utforskande intervju med toksäljande romanceförfattaren Nora Roberts om hennes eget författarskap och om romance som genre överhuvudtaget. Roberts som började karriären med att skriva romance enligt standardformulären har under åren blivit känd för att ha utvecklat och förnyat genren. En ganska oromantisk arbetshäst anas bakom intervjusvaren; ”Hur tar du dig igenom skrivprocessen?” ”Sponken” (”Alcoholic beverages”). ”Twittrar du?” ”Hade hellre kört in en brinnande pinne rakt i ögat”. Att både manliga och kvinnliga karaktärer är starka men har fel och brister och därför är trovärdiga och möjliga att känna igen sig i, är kanske den stora hemligheten bakom all succé. ”De letar efter sig själva, inte efter någon annan”. Bra där. (Bilden är från ett dataspel baserat på en av Noras böcker.)