Spännande att läsa om denna kvinna, Miss Eunice Frost, som var en av de första kvinnliga förlagsredaktörerna, och som i princip uppfann pocketboken, lanserad i form av bokförlaget Penguin. Pocketboken som dittills varit förbehållen de riktigt trashiga kriminal- eller kärleksromanerna, kiosklitteraturen. Men tack vare Eunice blev nu även högkvalitetslitteratur – eller vad man ska kalla det för – tillgänglig för den breda allmänheten genom det mer anspråkslösa pocketformatet. Excentrisk kvinna som dog ensam, omgiven av flera meter höga travar av manuskript och kallade sig själv för ”litterär barnmorska”, och som fick Penguinemblemet på alla bokryggar uppkallad efter sig –  den kallas tydligen för ”Frostie”. Kvinnliga pionjärer i alla områden är alltid kul att läsa om.