Nu börjar det senaste decenniets realitytrend ge avtryck även inom romancegenren. Riktiga, existerande pars kärlekssagor ligger till grund för förlaget HCIBooks nya titlar, exempelvis “Hard to Hold” skriven av  flerfaldiga romanceromanförfattaren Julie Leto. Intrigen är helt och hållet byggd på Mike och Annes sanna kärleksshistoria, som en redaktör läste om i en lokaltidning med anledning av deras stundande bröllop. “Faction” kallar man detta. Och en dos exhibitionism från huvudpersonernas sida får man väl säga. Mike och Anne ser det som en kul grej att en roman nu baserad på deras kärleksssaga, men ber familj och släkt hoppa över vissa sidor eller kanske vissa kapitel… En romancenovel måste ju innehålla vissa detaljer om parets första kyss samt hur förhållandet fullbordades.