Två hängivna litterära bloggare slår sig samman för att reda ut varför dagens romaner är så dåliga, eller rättare sagt ”varför det inte finns något direkt dåligt med dem, och inte direkt något bra med dem heller” och varför det bästa som skrivs just nu är sådant som skrivs för tv. Debatten gäller den anglosaxiska skrivande världen, och där är tvdramat ju nästan oöverträffat just nu iallafall det som produceras i USA. Varför skrivs inte böcker som de av Evelyn Waugh, beklagar sig en av herrarna, eller som de av en ung Martin Amis eller Marcel Proust eller Edith Warton. Ja fast herregud, tänk på ”Arthur and George”, ”White teeth” eller ”The Corrections” påpepar den andre… Själv tycker jag ju det är fantastiskt att inse hur o-dammiga även väldigt gamla romaner kan vara, och hur mycket som skrevs för hundra eller tvåhundra år sedan som man vill läsa men inte hunnit läsa ännu eftersom man försöker hålla jämna steg med dagens utgivning.