PD James

Frågan är om någon genre hänger så ihop med sin huvudperson som deckaren. Av naturliga skäl eftersom det är efter detektiven i centrum som genren är döpt. De flesta skriver ur dennes vinkel och väljer därmed berättande perspektiv. P D James skapade enligt denna hyllningsartikeln kanske den mest perfekte av dem alla; Adam Dalgliesh. Varför var han perfekt, jo genom att skapa en polis som samtidigt var poet, empatisk, väldigt intelligent och världsvan, beläst, kultiverad (och med en tragisk bakgrund eftersom hans egen fru dött i barnsäng tillsammans med barnet) kunde James skildra världen precis så intelligent och mångfacetterat och nyanserat som hon gjorde (och själv var) och därmed blev hennes böcker inte bara spännande utan även fantastiska romaner om mycket mer än brottet i centrum.