skriva

Kanske inte håller med om precis allt som motivations- och kreativitetskonsulten Chris Baty skriver om skrivprocessen här, men vissa saker har han rätt i. Det är inte nödvändigvis en lysande idé till en roman som kommer att avgöra om du skriver den; lysande idéer kan drabba de flesta och även om man noterar den så slutar det inte med en färdig bok. Motivation, jävlar anamma, fasta skrivrutiner och uppsatta mål kan däremot bidra till att man slutför ett manus. ”Problemet är inte brist på talang, problemet är brist på deadlines”. Allehanda fasta ramar att omgärda skrivandet med är bra. Fördelen med deadlines kan jag själv intyga, ingenting sätter sprutt på fantasin och tvingar en att skriva både bättre och snabbare än en redaktör som sitter därute och väntar på att ens text ska komma in och lämnas över till tryckeriet. Batys råd kretsar mycket kring att bryta ner drömmen till något praktiskt, görbart och som blir en rutin. Och är ditt mål för ouppnåeligt så ändra målet till något som faktiskt går att nå. Han bok No plot, no problem kan man köpa här.