Även sedan länge döda men klassiska författare kan ge goda råd vad gäller ”affairs of the heart”, och dessa visdomsord kan man ta del av i den här boken Much Ado About Loving: What Our Favorite Novels Can Teach You About Date Expectations, Not So-Great Gatsbys, and Love in the Time of Internet Personals. Jane kanske inte hade ett särskilt rafflande dejting- eller kärleksliv, men det hindrade henne inte från att vara en skarpsynt oberservatör av vad om pågick runt omkring henne och hon har en hel del att säga om saker och ting (och känns än i dag förvånansvärt modern). Tolstoy, Dickens, Sylvia Plath och Richard Yates som skrev Revolutionary Road är andra som genom sina böcker kan användas som stöd och för  tips och goda råd när det gäller kärlek, relationer och dejting. Vilket bara bevisar att riktiga klassiker aldrig är mossiga.