I en överblick av ny crime fiction står det att Reginald Hills nya ”The Woodcutter” till sin konstruktion påminner om Greven av Monte Cristo. Det påminner mig om att allt jag lärt mig om intrigskapande och storyutveckling har jag lärt mig av att läsa Greve av Monte Cristo. (Som f ö skrevs som en följetong för en fransk dagstidning.) En bok som för tankarna vad gäller ”plotting” till Greven av monte Cristo, måste man alltså läsa . Det verkar även recensenten tycka. Man kan te x gå in på Wikipedia och titta på en karta av böckernas karaktärer och i vilka relationer de står till varandra. Men jag ska inte inkludera den här.