• får läsaren svar på alla frågor hen ställer sig under läsningen? Eller finns det saker som förblir ouppklarade?
 •  sker det en dramaturgisk upptrappning mot slutet av manuset med fler vändpunkter än i början?
 • Varvar du mellan de olika handlingstrådarna så att intresse och tempo hålls uppe?
 • Känns det någonstans rörigt eller krångligt att hänga med? OBS! Viktigt!
 • Är karaktärernas motiv och drivkrafter tydliga och förståeliga i varje scen?
 • är varje scen eller kapitel strukturerat kring ett dramatiskt klimax?
 • händer det något – /finns en händelse eller en förändring – i varje scen/kapitel?
 • Finns det oklarheter eller vagheter i handlingen?
 • Är tempus och berättarperspektivet genomgående det samma?
 • Får jag läsaren på kroken från början??
 • Finns det en röd tråd som läsaren kan följa från början?
 • Har jag undvikit långsökta sammanträffanden och alltför tillrättalagda lösningar?
 • Driver dialogen handlingen framåt? Uttrycker den karaktärens personlighet?
 • Gestaltar jag snarare än beskriver? (Show dont´t tell?)
 • Har alla karaktärer sin tydliga rollfunktion i handlingen?