En författare blev antagen till Forum

En författare blev antagen till nya förlaget Pia & Co

En författare kom ut på Piratförlaget

Två manus gavs ut på Ordberoende förlag

Två författare blev nominerade till Deckarakademins debutantpris

En författare fick agentkontrakt

En författare antagen av Bokfabriken

En författare till blev antagen av Bokfabriken