Jenny Bäfving

Jenny Bäfving, skrivlärare, lektör och författarcoach

 1. Så skriver du boken!

  av

  Hur man ska komma igång med en bok är en av livets stora gåtor, att skapa något – en berättelsen – ur ingenting. Men man kan faktiskt ha enorm nytta av just förlagens målgruppstänk, hur nischad och kommersiell utgivningen börjar bli och hur genrerna knoppar av sig i undergenrer, med sina egna mallar och regler. Ja man kan säga att man går i redan upptrampade spår och det är bara bra. Att välja en genre innebär i sig att man gör avgränsningar och vissa val. Sedan tillkommer förstås vem målgruppen är. Begränsningar är bra för kreativiteten. Skriver du en rysare som du inte får in på rätt spår så tänk rysare för unga läsare. Med unga läsare menas i nittionio fall av hundra att protagonisten går på gymnasiet. (För läsarna antas göra det.) BAM där slapp du skapa en huvudperson som befinner sig någonstans i den diffusa tjugo – trettioårsåldern. Det kan dessutom vara svårt att styra in handlingen på saker som övernaturligheter och spökerier när protagonistens ålder brukar betyda problem med familjebildning, parrelationer, karriär och husköp. Redan att fundera ut intrig och idé innebär begränsningar och ju fler man har att förhålla sig till desto enklare blir det; det är som att det finns en förhandsform att hälla ingredienserna i, en rad förhandsval är redan gjorda som styr innehållet, ett slags protokoll. Vet du inte vad du ska skriva så tänk genre, tänk målgrupp och tänk på hur du i framtiden ska pitcha boken.

 2. Kan du pitcha din bok?

  av

  sagan om ringen omslag

  Ibland utlyser förlag s k auditions för författare där de får presentera sitt projekt. Och visst är det viktigt att kunna redogöra för handlingen ganska konkret och enkelt – det blir också en sorts övning i att se om den hänger ihop och går att förklara utan att det blir rörigt. Här kan man läsa hur diverse klassiker skulle presenteras i ett ”tweet” på max 140 tecken. Testa; kan du beskriva din bok på samma effektiva sätt som artikelförfattaren gör med några klassiska romaner?

  Om Sagan om ringen:

  ”Frodo and Hobbit pals take magic ring on quest. Gollum tries to steal ring. Wizard Gandalf is nice, Sauron is nasty. Battles. Ring destroyed.”

  Och vilken rysk tegelsten är det här?

  ”Napoleon invades Russia. Russian aristocratic families sent into a tizz. War ensues. French retreat. Russians celebrate. Lots of them marry.”