Jenny Bäfving

Jenny Bäfving, skrivlärare, lektör och författarcoach

  1. Skräck i svenska skogar

    av

    Jag undrar hur många gånger jag läst exakt det här; att svensk skräck är på G… Men jag tror också att förutsättningarna för att skräck ska bli en viktig genre förbättras i takt med att Sverige inte i lika hög grad är ett land präglat av modernitet och rationalitet, framtidstro och utveckling. Skräckgenren verkar hämta sitt stoff från det förflutna och nergrävda och bortglömda. Det är på sätt och vis nästan lite synd att det är en engelsk författare, Adam Nevill, som satt tänderna i att utforska vårt nordiska bortglömda och nergrävda, med den utmärkta, sjukt spännande The ritual (PanMcMillan 2011). Här tar han dels tillvara den unika svenska vildmarken som inramning och miljö i form av urskogar norr om Luleälven, och anknyter till ett mytologiskt förkristet, förhistoriskt förflutet i form av hedniska riter, avgudadyrkan, Odinism och vidskepelse och slänger dessutom in några ockult intresserade (minst sagt!) norsk-svenska blackmetalfans och satanister. Man kan läsa en intervju med Adam här, även om jag förgäves letar efter del 1 och 3.

  2. Halloweenläsning del 1

    av

    Nästan lite synd att inte en svensk författare fick idén först. Vem som helst som gått vilse i en vanlig svensk blandskog (speciellt en sen novembereftermiddag) vet att man snabbt börjar längta tillbaka till civilisationen och inser att alla dagdrömmar om att starta om på landet och leva Gröna vågen liv var helt vansinniga. Nej man vill tillbaka till MacDonalds och se Biopalatsets neonskyltar blänka i den regnvåta asfalten ungefär som en av karaktärerna i filmen Det okända uttryckte det. Hursomhelst; ett litet gäng universitetskompisar ger sig ut i den svenska urskogen, ”untouched for millennia” och råkar snabbt ut för obeskrivliga hemskheter som involverar hedniska gravplatser och riter. Men författaren till nya The ritual är engelsman och heter Adam Nevill. Hursomhelst, gillade man Blair Witch project verkar detta vara obligatorisk läsning.