Med anledning av ett bröllop i familjen insåg några gäster att det saknades en term för att beskriva släktförhållandet mellan oss. Vad är man, om ens syskon (från två olika familjer) gifter sig med varandra? Man hamnar ändå en ny sorts familjerelation till varandra men så vitt jag förstår en hittills ej namngiven. Hursomhelst så bestämde vi oss för att vi numera är sviskon. Det är ju så genialiskt att det inte är sant. Det ligger nära ”svär-” och samtidigt ”syskon” och man kanske kan modifiera det till begreppet ”svyskon” för det ska ändå vara ett helt nytt ord. Föräldrargenerationen, mor och far till det par som gifter sig ingår ju också något sorts förhållande till varandra. Ja.. ”skrumplingar” föreslog mitt nya sviskon. Det tycker jag är bra. Med dessa två nya ord lanserar jag denna blogg!