Jenny Bäfving

Jenny Bäfving, skrivlärare, lektör och författarcoach

 1. Plågad prosa

  av

  fifty shades film

  (Snodde rubriken från artikeln men just här blir det ju bättre i svensk språkdräkt.) Jag har läst F S O G som hastigast utan att ha så stor behållning av den – som sagt så måste grejen vara att en typ av erotisk romance hamnar i main streamlitteraturen; den här typen av romance har förut varit förbehållen olika mer undangömda Harlequinserier, men egentligen tycker jag det är samma sak. Hursomhelst; jag har viss erfarenhet av översättning av engelska romanceböcker till svenska och man frågar sig då och nu hur E L James typiska mer ”blommiga”, utbroderade och metaforiska språk egentligen ter sig i svensk översättning. Fraser som “Anticipation hangs heavy and portentous over my head like a dark tropical storm cloud” och “My subconscious is figuratively tutting and glaring at me over her half-moon specs”. För att inte tala om “I must be the colour of the Communist Manifesto”. Romance är en anglosaxisk genre och jag anar att många blir sugna på att skriva själva efter att ha läst mycket, på engelska eller översatt. Men snälla – hitta er egen svenska språkdräkt, som jag skulle säga är mindre ordrik, mer rak på sak och mindre utbroderad luftig, det här går nästan inte att översätta utan att komiken står som spön i backen. (Kanske borde läsa svenska utgåvorna också i o f s.)

 2. Formula för en bestseller

  av

  boksida

  Genom en knepig metod kallad statistisk stylometri har några forskare kommit på vad som utmärker en litterär bestseller eller dito filmmanus rent språkligt och resultatet stämmer rätt väl med de råd du skulle få från din anlitade skrivcoach eller lektör om att gestalta och inte beskriva. En stor andel beskrivande ord som adverb, adjektiv och ”utländska ord” (krångliga, främmande?) bidrar negativt till en boks försäljningssiffor. Framgångsrika/säljande texter hade också fler sammanbindande småord som ”och” och ”eller” och ”men”. Just de orden som binder ihop satser och förvandlar hackigt språk till något mer böljande, flytande och lättillgängligt skulle jag vilja påstå. Bestsellers har också fler kognitivt orienterade verb som ”kände igen”, ”kom ihåg” och färre action- eller känslomässigt laddade som ”grät”, ”älskade” och ”tog”.

 3. Två ny ord !

  av

  Med anledning av ett bröllop i familjen insåg några gäster att det saknades en term för att beskriva släktförhållandet mellan oss. Vad är man, om ens syskon (från två olika familjer) gifter sig med varandra? Man hamnar ändå en ny sorts familjerelation till varandra men så vitt jag förstår en hittills ej namngiven. Hursomhelst så bestämde vi oss för att vi numera är sviskon. Det är ju så genialiskt att det inte är sant. Det ligger nära ”svär-” och samtidigt ”syskon” och man kanske kan modifiera det till begreppet ”svyskon” för det ska ändå vara ett helt nytt ord. Föräldrargenerationen, mor och far till det par som gifter sig ingår ju också något sorts förhållande till varandra. Ja.. ”skrumplingar” föreslog mitt nya sviskon. Det tycker jag är bra. Med dessa två nya ord lanserar jag denna blogg!