hungergames katniss

En ny genre som seglat upp sista åren är förstås Y A – Young Adult literature. Eller böcker som vi kanske skulle kalla ”ungdomsroman” på hederlig gammal svenska, böcker för unga vuxna. Här är en längre artikel om fenomenet och dess explosionsartade succé. Grejen med Y A verkar vara att ämnena som behandlas är lika seriösa som i vuxenlitteraturen – kärlek, dödlig sjukdom, undergång, död, passion, krig, skilsmässa – men tilltalet är rakare, mer opretantiöst och ambitionen stark att få även rastlösa, hormonstinna 16 – 22åringar att läsa vidare. Kort sagt; det måste vara spännande, de dramatiska konflikterna ofta gestaltade i form av fantasy, skräck och science fiction. Detta bredare tilltal verkar fungera även för vuxna. Som artikelförfattaren antyder är det kanske inte en fråga om att vi vuxna börjar bli allt barnsligare utan att Y A behandlar vår egen värld med alla dess problem på ett metaforiskt och lättbegripligt sätt där det finns ett klart gott och ett ont. Böckernas sätt att inte väja för det grymma och våldsamma med undergång, miljöförstörelse och allvarliga sjukdomar  i fokus blir en slags förberedelse för unga läsare inför den hårda värld vi vuxna skapat och som väntar….

(Bilden ur filmen ”Hungerspelen”)