teve

Författaren Gabriella Håkansson utvecklar sambandet mellan tevedramat och romanen här på ett intressant sätt. Det är i teveserierna som Homeland och The Wire, Treme och Justified hon hittar en realism som saknas i mycket av litteraturen. Precis som i de gamla klassisk romanerna av Balzac, Victor Hugo och Charles Dickens utspelar sig handlingen i en väldigt tydligt definierad tidsera och social och historisk miljö. Det handlar också om karaktärer som utvecklas och förändras under handlingens gång. Och som romanförfattare kan man lära sig väldigt mycket av tevedramat (mer om det längre fram).