true detective

Mycket användbar artikel av Philip Teir, om hur romanförfattare kan lära sig av teveförfattare. Bland de goda råden;

– karaktärsutveckling; drama handlar om karaktärernas förändring

– gestaltning; visa snarare än att förklara och redogöra

– osympatiska karaktärer; våga skapa komplexa karaktärer med dåliga sidor

– samhällsskildring; förlägg handlingen till en tydlig historisk och social kontext som är en del av handlingen

Det går inte att vara vag, allför svårtydd eller oklar när man skriver för teve och film eftersom det hela förr eller senare ska avbildas på film. Den här realismen och tydliga underliggande strukturen vad gäller scener och dramaturgi är något man kan ta till sig även som romanförfattare. (Bilden ur HBOdramat True detective.)