kinopoisk.ru

Internet är faktiskt inte bara av ondo när man ska skriva sin roman; här får du förslag på appar som är användbara under skrivprocessen. Som exempelvis appen Hemingway (se bilden) som analyserar din text och markerar passager med många adverb och svårgenomträngliga meningar. Och Hemingway ger dig även förslag på synonymer. Sedan finns förstås Self control och Write or die som formulerar ett hårt straff åt dig om du inte skriver det avsatta antalet tecken för dagen. Mest intressant verkar ju helt klart Mindnode som skapar flödesscheman utifrån dina funderingar om intrigutveckling och möjliga bihandlingar: ”great for plotting and character mapping.”