Jenny Bäfving

Jenny Bäfving, skrivlärare, lektör och författarcoach

 1. Motsatsernas möte

  av

  rödluvan och vargen

  Här talar John Yorke som skrivit Into the woods a five act journey into story om vad som utmärker alla berättelser. Grundstenarna är ganska lika, oavsett om det handlar om ett såpaavsnitt eller en Shakespearpjäs. Han beskriver det som två motsatser som konfronterar varandra och under handlingens gång byter plats. Eller sammansmälter, lär sig av varandra. Man får se skogen som en metafor för handlingen. Det här låter enkelt men det är det faktiskt inte. Men man förstår under hans prat. Tänk protagonist – antagonist (den som är hindret för huvudpersonens önskan.) Eller helt enkelt Rödluvan som i mitten av skogen möter sin största utmaning; vargen.

 2. Strukturen är Gud

  av

  into the woods

  Jag  är inte så troende av mig men få saker gör mig lika extatisk som storytelling och struktur. En bra berättelse blir inte till av en slump utan för att man – ofta omedvetet eftersom denna känsla för berättarstruktur verkar inympas i oss väldigt tidigt – tillämpar vissa regler och principer när man skriver. Man kan koka ihop en bra historia utan att ha läst på om struktur med andra ord. Men precis som med fenomen i naturen är det kul att röja vilka lagar som styr. Precis som matematik verkar vara det som är grundstenarna för universum finns en viss formel eller grundarkitektur gemensam för dramatiska verk.

  John Yorke, producent på BBC Drama, har faktiskt skrivit en hel bok i ämnet; Into the Woods: A Five-Act Journey into Story där några av följande visdomsord känns igen:

  Få läsarna eller publiken att hela tiden ställa den enkla frågan Vad kommer att hända nu? och man kan få ihop en riktigt spännande historia. De flesta berättelser är en fråga om orsak och verkan; vi försöker som läsare hela tiden skapa mening, sammanhang och samband i även de mest random ihopfogade händelser. (Fyll inte i och riskera övertydlighet är min kommentar; man fattar ändå och ju mer gåtfullt desto mer spännande blir läsningen.) Ställ motpoler mot varandra och kontrastera, som till exempel i Downtown Abbey. Ha empati med alla parter, även de elaka antagonisterna.