antigone

Det här initiativet borde vara något för svenska skol- och kulturpolitiker… Gamla sagor, grekiska myter och andra historier ges ut igen, bearbetade av nutida författare med tanke på unga läsare av idag. Det är ett sätt att introducera läsande, böcker och berättelser överhuvudtaget för yngre som i allt lägre grad verkar läsa överhuvudtaget enligt vissa undersökningar… Att de grekiska myterna som Antigone av Sofokles i flera fall är mer spännande än många tevespel och teveserier är dessutom obestridligt. Här kompromissas inte med saker som mänskooffer, barnamord, kärlek, svartsjuka och ond bråd död.